Simbol disusun dalam lebih dari 3 baris, dan 9 garis pembayaran berjalan melaluinya, tetapi kombinasi yang menang dapat diperoleh dari gulungan kiri atau kanan dan diperoleh dalam format dua arah, yang membuat peluang pemain mendapatkan hadiah mungkin menjadi 3 kali atau lebih dari jenis yang sama. Berhenti di gulungan yang berdekatan pada sebuah garis. 

 

Jumlah rotasi tambahan yang diberikan tergantung pada jumlah simbol hamburan yang memancarkannya, minimal 3 sama dengan 8 rotasi, 4 simbol hamburan akan melihat 12 permainan rotasi bebas, dan setiap 5 atau lebih simbol rotasi mulai 16 rotasi. Batas atas.